Every song I’ve ever written
Band night and karaoke
Jacob Wren, Kanada
Scen: Ääniwallli, Baltic Circle,
Helsingfors Finland 15.11.2013
Website: http://www.everysongiveeverwritten.com

Några glimrande ögonblick
I tonåren skrev den kanadensiske artisten Jacob Wren sånger och nu turnerar han runt om i världen med ett konceptuellt konstprojekt där han ger konserter tillsammans med lokala grupper som spelar och sjunger hans sånger. I Helsingfors deltog fem lokala grupper. Musiken och texterna är fyllda med tonårens känslomässiga utbrott men de inbjudna musikerna får det att lysa och glimra om dem.

Först ut var Tiiu Helinä, en sångerska som gjorde en spröd och känslig tolkning av en av sångerna. Efter henne kom gruppen Kap Kap, och deras mörka versioner av ett par sånger. Kanerva, en finsk sångerska gjorde sin insats ackompanjerad av en cellist. Mest slående var Tundramatiks, ännu ett femmannaband med en överraskande brassektion. Den sista artisten var den finska stjärnan Samuli Putro som skippade musiken och reciterade sångtexter på finska. Enligt mina finska vänner tillförde han också egna texter.

När musikerna spelade och sjöng satt Jacob Wren till höger om dem och lyssnade, lyckligt leende och med glänsande ögon. Mellan varje framträdande gjorde han korta intervjuer med musikerna. Han frågade dem om vad som är en bra sång och vad de har för relation till musik på Internet. Överraskningen var att flera av dem inte lyssnar på musik på webben.

Efteråt hade publiken möjlighet att sjunga sångerna i karaoke med Jacob Wren på gitarr. Textböcker fanns ute bland publiken. Den här delen av föreställningen visade att musiken saknade melodier och att texterna hade en karaktär av omogna ångestfyllda tonårsutbrott.

Föreställningen var lättsam och underhållande. Jacob Wren bjöd på sin charmerande egocentricitet och musikerna visade sig kunna göra vacker musik av nästan ingenting.
Karin Kämsby

Every song I’ve ever written
Jacob Wren, Canada
Stage: Ääniwallli, Baltic Circle
Band night and karaoke
Website: http://www.everysongiveeverwritten.com

As a teenager, the Canadian artist Jacob Wren wrote songs and now he is touring around the world in a conceptual art project making shows with local bands playing and singing his songs. In Helsinki, there were five local bands. The music and the texts are really teenager outbreaks but the invited musicians make it glimmer.

The first artist on stage was Tiiu Helinä, a singer who gave a sensitive interpretation of one of the songs. She was followed by the five man band Kap Kap, and their dark versions of some songs. Kanerva, a female Finnish singer made her input accompanied by a cellist. Most smashing were Tundramatiks, another five men band with a surprising brass section. Finally came Finnish star Samuli Putro who skipped the music and recited the song texts in Finnish. According to the Finnish he also added his own texts.

When the artists were playing and singing, Jacob Wren was sitting beside listening with a lucky face and glowing eyes. Then he made short interviews with the musicians, asking them what is a god song and about their relation to music on Internet. Surprisingly, several of them didn’t listen to music on the web.

After the artists, the audience had the possibility to sing the songs in karaoke with Jacob Wren on guitar. The textbooks were at disposal in the audience. This part of the show really showed the lack of melody in the music and the character of immature teenager outbreaks filled with anxiety in the lyrics.

This show was light and amusing, filled with the charming egocentricity of Jacob Wren and the musicians ability to made good music out of almost nothing.
Karin Kämsby