Den 27 maj öppnar projektåret i foto vid Forsa folkhögskola sin utställning på Galleri 316 Kubik i Hudiksvall. Mitt fotoprojekt handlar om skrotbilar. Bilarna är fotograferade på ödegårdar i Nordanstigs kommun, hos bilsamlare och från vägkanterna längs E4, riksväg 84 samt längs byvägar i Hälsingland.

I Sverige finns uppskattningsvis en miljon avställda fordon som inte skrotats (= 1,38 miljoner avställda fordon minus exempelvis veteranbilar, sommarbilar och bilar i bilhandeln).

Skrotbilarna

De bara står där
Vid ödegårdarna
Vid vattendragen
På åkrarna
Intill husen där människor bor
Tinar fram på våren
Visar upp sej vid vägkanterna.

En bil väger en till två ton
En till två miljoner ton metaller står och rostar
Tungmetaller och kemikalier förgiftar jorden
I stället för att återvinnas
Nya gruvor bryts.

Karin Kämsby