Här är Amiral Yi Sun-sin. Han levde i Korea på 1500-talet och slog tillbaka ett japanskat invasionsförsök. Nu står han staty på Seouls största paradgata. Den gyllene statyn bakom honom föreställer kung Sejong. År 1446 presenterade han sin uppfinning Hangeul, det koreanska alfabetet, i dag med 24 bokstäver. Kung Sejong ville skapa ett alfabete som var lätt för folket att lära sig. Och han lyckades. I dag är sydkoreanska ungdomar bland de bästa i världen när det gäller läsförståelse.